21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

W naszej szkole organizuje się dla uczniów aktywności, które mają na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy na temat zespołu Downa, ale przede wszystkim integrację z dziećmi i kształtowanie szacunku oraz tolerancji wobec niepełnosprawności. To również okazja do przypominania, jak ważne jest dbanie o równe szanse w społeczeństwie przy zachowaniu różnorodności. Symbolem tego dnia stały się kolorowe skarpetki, które mają odzwierciedlać to, że wszyscy jesteśmy różni, a jednak tacy sami. Warto zatem ten kolorowy dzień wykorzystać do rozwijania świadomości społecznej na temat funkcjonowania osób z zespołem Downa. Czym jest zespół Downa?
– To zespół wad wrodzonych, który spowodowany jest nieprawidłową liczbą chromosomów.
– Osoby z zespołem Downa w przewadze dotknięte są niepełnosprawnością intelektualną w niewielkim lub średnim stopniu, ale są też osoby w normie intelektualnej.
– Odznaczają się cechami dysmorfii (zmianami w wyglądzie m.in. mały nos, mała żuchwa, pojedyncza bruzda dłoniowa, duży język, hipoplazja (nieprawidłowy rozwój) zębów, deformacje w obrębie palców, krótka szyja, nisko osadzone małżowiny uszne, niski wzrost,
– Charakterystycznym objawem zespołu Downa jest fałda nad powiekami.
– Bardzo często występują choroby współtowarzyszące.
– Na ogół to bardzo ciepłe, zabawne, serdeczne i przyjazne osoby.Jak funkcjonują uczniowie z zespołem Downa w szkole?
– Każdy z nich jest inny i mają różnorodne temperamenty.
– Cechuje ich najczęściej mniejsza sprawność ruchowa i manualna.
– Są chętne do nawiązywania bliskich relacji, szybko przywiązują się do przyjaznych sobie osób.
– Są radosne i miłe, maja niezwykle pogodną i uczuciową naturę.
– Mają niższe możliwości poznawcze i intelektualne, dlatego materiał dydaktyczny musi być indywidualnie dostosowany do ich potrzeb.
– Najczęściej opóźniony rozwój mowy i trudności z rozumieniem mowy.
– Widoczny spowolniony rozwój fizyczny, umysłowy i motoryczny.
– W młodszym wieku potrzebują pomocy przy podstawowych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.
– Charakteryzuje ich niska koncentracja na zadaniu, szybka męczliwość, stąd potrzeba częstego przekierowywania aktywności.
– Różnice w anatomicznej budowie jamy ustnej, niedosłuch, niskie napięcie mięśniowe nie ułatwiają nabywania kompetencji językowych.
– Ich mocnymi stronami są spostrzegawczość, chęć współpracy i naśladowania zachowań i czynności.
– U niektórych uczniów pojawiają się trudności w kontaktach społecznych, których przyczyną jest zbytnia bezpośredniość i potrzeba bliskiego kontaktu.

Skip to content