SUKCES UCZNIÓW Z NASZEJ SZKOŁY

SUKCES UCZNIÓW Z NASZEJ SZKOŁY

21 listopada 2022 roku w PSP nr 3 nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu Moje prawa i obowiązki – Prawo do dobra, piękna i prawdy. Honorowym patronatem objął go Burmistrz Gminy Kozienice. Celem konkursu było m. in.: popularyzowanie praw dziecka, uświadomienie dzieciom ich roli społecznej w środowisku lokalnym oraz znaczenia podejmowanych przez nich bezpiecznych działań i przyjmowanie prawidłowych postaw dla przyszłości regionu i kraju.
Uczniowie mieli za zadanie przygotować prace plastyczne (kolaż, komiks) nawiązujące do tematu Prawo dziecka do dobra, piękna i prawdy.  

 Jury spośród prac konkursowych wyłoniło zwycięzców w kategorii klas VII-VIII, którymi zostali:

  • Franciszek Śmietanka uczeń klasy VIII b – I miejsce
  • Zuzanna Prawda uczennica klasy VIII b – II miejsce.

Opiekę merytoryczną sprawował nad wyżej wymienionymi uczniami pan Jacek Cichowski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych uczniów
do udziału w kolejnych konkursach.

Skip to content