Warsztaty w ramach projektu „Szkoły dobrego klimatu”

Warsztaty w ramach projektu „Szkoły dobrego klimatu”

W zeszłym tygodniu w środę zostały zorganizowane warsztaty w ramach projektu „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” realizowanego ze środków MF EOG na lata 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Warsztaty poprowadzili dr Hai-Ying Liu i dr Paweł Rostkowski. Uczniowie biorący udział w tym projekcie mieli możliwość wyboru i zaproponowania ikon do nowo powstającej aplikacji ,,Szkoły dobrego klimatu”. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały wspaniałe upominki.

Skip to content