Podróże kształcą.

Podróże kształcą.

Dnia 6 maja 2022 roku klasy: 7 b, 7d oraz uczniowie z klasy 6a pod opieką Pana Grzegorza Potenta, Pani Barbary Mikos i Pani Justyny Jochemczyk uczestniczyły w wycieczce do Kielc.

Wycieczkę rozpoczęli od zwiedzania MUZEUM LAT SZKOLNYCH STEFANA ŻEROMSKIEGO. Pani przewodnik przedstawiła sylwetkę pisarza oraz jego przodków. Uczniów zainteresowały ciekawostki na temat zwyczajów, jakie dawniej panowały w szkole. Dzieci mogły obejrzeć gęsie pióro, którym kiedyś pisano w zeszytach, prawdziwą gratkę – płytę gramofonową z 1924 roku z nagranym głosem Stefana Żeromskiego oraz posiedzieć w ławkach, w których sadzano uczniów za nieposłuszeństwo. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w „Grze miejskiej”. Wędrując ulicami miasta i alejami parkowymi podziwiali pomniki, które stanowiły element wskazówek do gry. Odnalezienie pieczątki był ostatnim etapem Questu. Z zadaniami poradzili sobie wspaniale. Zapamiętali, że Stefan Żeromski był niepokornym uczniem, który czasami wagarował, nie lubił „ruskiego”, a polszczyznę miłował, co później uwidocznił w swoich utworach. Następnie wszyscy udali się na pyszny obiad, a po nim na Zamek Królewski w Chęcinach. Zostali zapoznani z historią monumentalnej budowli przypominająca okręt na skale, będącej świadkiem huku armat podczas wojennych zawieruch, uroczystych uczt na cześć królów i królowych. Ostatnim punktem programu wycieczki była Jaskinia „Raj”- jednej z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Aura dopisywała, humory także. W dobrej atmosferze wróciliśmy do domu. Uczestnicy wycieczki zachowali się wzorowo.

Skip to content