VII edycja Gminnego Konkursu Polonistycznego  „Czy znasz swój język ojczysty?”

VII edycja Gminnego Konkursu Polonistycznego  „Czy znasz swój język ojczysty?”

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Święto ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym.

PSP nr 1 w Kozienicach od 2016 roku jest organizatorem Gminnego Konkursu Polonistycznego  Czy znasz swój język ojczysty? przy współpracy z Gminą Kozienice. Koordynatorem tego konkursu są nauczycielki języka polskiego: Pani Barbara Mikos i Pani Paulina Zawadzka.

            Mottem tegorocznych obchodów były słowa Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

 „A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.

W tym roku, ze względu na pandemię, konkurs miał formę literacką. Skierowany był do uczniów  klas IV- VIII z terenu gminy Kozienice. Nadrzędny cel konkursu – to promowanie poprawnej polszczyzny, bowiem dbałość o kulturę słowa jest naszym patriotycznym obowiązkiem. Zadaniem uczniów było napisanie pracy literackiej, w dowolnej formie, na jeden z dwóch podanych tematów, zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w regulaminie, który został przesłany do szkół.  

Do konkursu przystąpiło 6 szkół.

Dnia  2 marca 2022r. W PSP nr1 w  Kozienicach nastąpiło podsumowanie wyników konkursu. Komisja konkursowa, po sprawdzeniu nadesłanych prac wyłoniła zwycięzców. Przyznano cztery pierwsze miejsca, cztery-drugie i trzy -trzecie oraz siedem wyróżnień. Laureaci otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody książkowe.

            Uroczystość ogłoszenia wyników rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Maria Sampolińska, zwracając uwagę jak bardzo potrzebna jest chwila zadumy nad pięknem, wartością i znaczeniem polskiej mowy. Następnie uczniowie klas: VII d i VIII d zaangażowali się w  przygotowanie programu artystycznego ukazującego historię języka ojczystego. Przypomnieli  o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas powinien zadbać o jego poprawność, uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać. Należy pamiętać, że poprzez język budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy.

            Będziemy kontynuować zmagania z językiem polskim na co dzień, a także za rok – podczas kolejnej edycji.

,,Niechaj narodowie wżdy

postronni znają, iż Polacy

nie gęsi, iż swój język mają’’

Mikołaj Rej

Podążając za myślą naszego poety, będziemy troszczyć się o piękno mowy ojczystej, o propagowanie i utrwalanie poprawnych form zarówno w mowie, jak i piśmie.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz osobom zaangażowanym w jego przygotowanie.

Skip to content