XIV edycja gminnego konkursu plastycznego „Znam to miasto-Kozienice”

XIV edycja gminnego konkursu plastycznego „Znam to miasto-Kozienice”

      3 grudnia 2021r. w naszej szkole odbyło się  podsumowanie XIV edycji gminnego konkursu plastycznego,, Znam to miasto-Kozienice” zatytułowanej ,, Tu mieszkamy, tu spędzamy wolny czas”, w którym wzięli udział uczniowie z 9 placówek: przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice. Organizacją konkursu zajęły się panie: Monika Skrzyńska, Edyta Wachnicka oraz Małgorzata Lewikowska.

     Celem konkursu było kształtowanie patriotyzmu lokalnego, rozwijanie więzi z własną miejscowością, rozbudzanie inwencji twórczej, a także propagowanie kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu u dzieci i młodzieży.  

     Prace można było wykonać w dowolnej technice, a oceniane były pod względem zgodności z tematem, oryginalności, estetyki oraz wkładu autora pracy.

     Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii klas 0

I miejsce:

–  Mikołaj Baran         PP Nr 1 ,, Pod Topolą” w Kozienicach   op. Aleksandra Koćmik

–  Antoni Fundowicz      PSP w Ryczywole    op. Joanna Kalbarczyk

–  Nikola Krupa           PSP Nr1 w Kozienicach  op. Marzena Kultys

II miejsce:

–  Amelia Ochocka       PP Nr 1 ,, Pod Topolą”    op. Melania Krupa

–  Patryk Kurek          PP Nr 4 w Kozienicach    op. Danuta Rodakowska

III miejsce: 

–  Natalia Wiśniewska    PSP w Ryczywole    op. Joanna Kalbarczyk

–  Kornelia Krawczyk    PSP Nr1 w Kozienicach  op. Marzena Kultys

Wyróżnienie:

–   Ada Łączyńska        PP Nr 3 w Kozienicach    op. Anna Różańska       

W kategorii klas I- III

I miejsce:

–  Julia Molenda          kl.2c  PSP Nr 3 w Kozienicach   op. Beata Pawlik

–  Alicja Gwardiak        kl.2b  PSP Nr 3 w Kozienicach    op. Beata Pawlik

II miejsce:

–  Laura Jerz              kl. 3   PSP w Świerżach Górnych  op. Maria Ziemska

–  Natalia Pękalska        kl. 3   PSP w Ryczywole    op. Agnieszka Miżejewska

Skip to content