XXI Dzień Papieski

XXI Dzień Papieski

10 października obchodziliśmy XXI Dzień Papieski, którego hasłem były znane słowa papieża „Nie lękajcie się!”, słowa te wypowiedział Jan Paweł II podczas Mszy Świętej inaugurującej Jego pontyfikat 22października 1978 roku. W Piśmie świętym wezwanie to; „Nie lękaj się!”, „ Nie lękajcie się!”, można odnaleźć 365 razy, jest to zachęta skierowana do nas od Boga na każdy dzień roku.

Jan Paweł II pragnął, aby człowiek nie lękał się podążać za prawdą, miłością i dobrem. Gdziekolwiek się pojawiał pociągał za sobą tłumy, które słuchały jak mówił o wolności i prawdzie, jak przybliżał nam Boga, starał się budować mosty i upominał się o godność każdego człowieka, nauczał, że Bóg kocha każdego człowieka bezwarunkowo. 

W dniu 22 października, w dzień wspomnienia liturgicznego w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klasy VII A i klasy IV A, pod opieką pań: Agnieszki Jaskólskiej, Elżbiety Komorowskiej, Urszuli Grabiec mogliśmy przypomnieć sobie postać tego Wielkiego Polaka i Jego naukę.

Skip to content