Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

W dniu 20 października 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach odbyła się piękna akademia poświęcona dzieciom z klasy pierwszej. 

Najmłodsi uczniowie w obecności Pana Burmistrza Piotra Kozłowskiego złożyli uroczyste ślubowanie. 

Następnie Pani dyrektor Maria Sampolińska i Pani wicedyrektor Małgorzata Ordyńska dokonały pasowania każdego dziecka na ucznia szkoły. Świadkami uroczystości byli Rodzice.

Z tej okazji uczniowie otrzymali od Pana Burmistrza słodkie prezenty, Rodzice ufundowali książeczki, a Pani dyrektor wszystkim wręczyła pierwsze dowody osobiste czyli legitymacje. 

W czasie uroczystości uczniowie pięknie śpiewali i recytowali oraz bardzo dobrze rozwiązywali zadania zaprezentowane przez uczennicę kl. 4a – Aleksandrę Lewikowską, która na czas akademii wcieliła się w rolę nauczyciela. \

Uroczystość przygotowana została przez wychowawcę klasy pierwszej – Panią Małgorzatę Lewikowską.

Zaangażowane były także Panie: Agnieszka Jaskólska i Ewa Cętkowska. Akademia dostarczyła wszystkim wzruszenia i miłych wrażeń.

KOLEJNE POKOLENIE ROZPOCZĘŁO NAUKĘ W SZKOLE – KOCHANE DZIECI UCZCIE SIĘ, POZNAJCIE ŚWIAT, WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO.

Skip to content