Warsztaty profilaktyczne dla klas VII-VIII

Warsztaty profilaktyczne dla klas VII-VIII

W poniedziałek 22 marca rozpoczęła się naszej szkole II część warsztatów profilaktycznych sfinansowana z budżetu Gminy Kozienice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Były to dwugodzinne bloki warsztatowe onliene dla klas 7-8 pod nazwą „Niewidzialne Rany”. Głównym celem szkolenia była
promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025. Problem ten jest szczególnie aktualny i ważny w czasie pandemii i nauczania zdalnego. Uczniowie podczas zajęć
uświadomili sobie czym jest kryzys i jak sobie z nim radzić, otrzymali informacje na temat depresji, smutku oraz zachowań suicydalnych. Poznali sposoby rozwiązywania problemów oraz uświadomili sobie rolę pasji i
zainteresowań podczas kryzysów. Warsztaty w bardzo interesujący sposób przeprowadzili trenerzy, terapeuci z „Nowe Horyzonty Wrocław”.

 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII
 • Warsztaty dla klas VII-VIII

 

Skip to content