Każdy inny wszyscy równi

Każdy inny wszyscy równi

Niepełnosprawność nie musi ograniczać
3 grudnia
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem. – Integracja to słowo, które w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych powinno wybrzmiewać jak najgłośniej.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych ludzi.

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 mln osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 10 proc. populacji. Natomiast w Polsce liczba osób niepełnosprawnych to prawie 5,5 mln. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w Polsce stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Co rok 3 grudnia nasza szkoła aktywnie bierze udział w obchodach tego dnia pod hasłem Każdy inny wszyscy równi . Celem różnego rodzaju działań w ten dzień jest budowanie prawidłowych relacji między uczniami podczas zabawy oraz integracja społeczności szkolnej w atmosferze wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Skip to content