UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO – PODSUMOWANIE

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO – PODSUMOWANIE

Jedną z najbardziej oczekiwanych i najważniejszych chwil w uroczystości zakończenia roku szkolnego jest moment wręczenia nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, a także za szczególną działalność i aktywność  w  szkole.

W I etapie edukacyjnym  wszyscy uczniowie z klas I, II, III otrzymają  nagrody książkowe: za wspaniałą naukę oraz za wzorowe zachowanie, a także za szkolne osiągnięcia.

Nagrody i świadectwa wręczą Panie pełniące wychowawstwa. W klasie 1a- Pani E. Wachnicka, w klasie 1b – Pani M. Skrzyńska, w klasie 2a – Pani M. Ordyńska, w klasie 2b – Pani M. Lewikowska, w klasie 3a – Pani L. Szymańska, w klasie 3b – Pani L. Piasek, w klasie 3c – Pani w. Gola. Ogółem zostanie wręczone 169 nagród. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Dziękujemy. Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się w szkolnym ogrodzie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

W II etapie edukacyjnym nagrody otrzymają uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W klasie 4a Pani K. Bąk wręczy swoim wychowankom 8 nagród, w klasie 4b Pani E.Izdebska wręczy 13 nagród, w klasie 5a Pani G. Wach wręczy  19 nagród, w klasie 5b Pan G. Potent wręczy 10 nagród, w klasie 5c Pani R. Gołda wręczy 10 nagród, w klasie 5d Pani B. Mikos wręczy 15 nagród, w klasie 6a Pani W. Budny wręczy 9 nagród, w klasie 6b Pani M. Kalbarczyk wręczy 21 nagród, w klasie 6c Pani D. Szczepkowska-Śmietanka wręczy 11 nagród, w klasie 6d Pani P. Zawadzka wręczy 16 nagród, w klasie 7a Pani B. Stawska wręczy 8 nagród, w klasie 7b Pani W. Caban wręczy 10 nagród, w klasie 7c Pani I. Staromłyńska wręczy 20 nagród, w klasie 7d Pani M. Adamska-Rządkiewicz wręczy 10 nagród. Łącznie wychowawcy klas 4-7 wręczą swoim wychowankom 180 nagród.

Brawo uczniowie. Osiągnęliście piękny sukces. Pomimo bardzo trudnych warunków związanych z pandemią wykazaliście piękną dyscyplinę i obowiązkowość w nauce.

Szkoła uzyskała wysoką średnią ocen, która wynosi  4,8. W poziomie klas 4, 5, 6  średnia wynosi 4,9, w poziomie klas 7 średnia wynosi 4,6. Najwyższą średnią ocen uzyskały dwie klasy: 5a, 6b, których  średnia  równa się 5,2, drugie miejsce zajęła klasa 6d ze średnią równą  5,1, na trzecim miejscu znalazły się trzy klasy: klasa 4b, 5d i klasa 7c ze średnią równą  5,0.

Dziękujemy Wam uczniowie   i gratulujemy wyników edukacyjnych.

Uczniowie, którzy uzyskali średnią równą  6,0 otrzymali nagrodę Dyrektora Szkoły.

Są to uczniowie z klas: 4b – Zuzanna Słowińska,  5a – Leon Olszynka, 5a Aleksandra Balcerek, 5d – Kinga Radzikowska, 5d – Maciej Bieniek,  6b – Patryk Kaczkowski, 6c – Julia Wolszczak, 7b – Maja Tokarczyk.

Piękne sukcesy drodzy uczniowie – Jesteście wzorem dla innych.

W uroczystości zakończenia roku szkolnego jest moment wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach  uczniowskich działań. Pan R. Gola przyznał dziesięć nagród za osiągnięcia sportowe, a Pani W. Sitkowska i M. Baczyńska-Kordas za wyniki w czytelnictwie przydzieliły nagrody dziewięciu uczniom.

Dziękujemy uczniom za osiągnięcia w nauce, za dodatkowe sukcesy w konkursach, festiwalach,  projektach i innych działaniach.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za wytrwałą pracę, za rozwijanie wśród uczniów kreatywności i za promocję szkoły w środowisku.

Dziękujemy Rodzicom za aktywną współpracę ze szkołą.

Dyrekcja Szkoły – M. Sampolińska, D. Jakóbiak

Skip to content