Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia – Trzymaj Formę!

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia –  Trzymaj Formę!

Dnia 2 marca 2020 roku uczniowie z naszej szkoły przystąpili do konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia – Trzymaj Formę! To inicjatywa realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej. Celem konkursu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci i młodzieży poprzez: pogłębianie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka, pogłębianie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji, rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia, kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Szkolny koordynator konkursu:
Magdalena Kalbarczyk

Skip to content