Nowa pracownia językowa

Nowa pracownia językowa

W ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” Gmina Kozienice uzyskała środki na utworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni językowej – w naszej szkole. Lekcje w nowej pracowni, z całą pewnością, mają korzystny wpływ na rozwój kompetencji językowych uczniów, kształtują otwartość i ciekawość wobec innych kultur oraz samodzielność w pracy. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauce języków obcych zwiększa motywację i pozwala rozwinąć uzdolnienia.

Maja Adamska-Rządkiewicz

  • Sala językowa
  • Sala językowa
  • Sala językowa
  • Sala językowa
  • Sala językowa
  • Sala językowa
Skip to content