„Przyjaciel Porządku”

„Przyjaciel Porządku”

Samorząd Uczniowski przypomina o trwającej od początku roku szkolnego akcji pod nazwą: „Przyjaciel Porządku”. Celem akcji jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, utrzymanie ładu i porządku podczas przerw międzylekcyjnych. Każda klasa powinna zadbać o równe ustawienie tornistrów pod salą oraz zadbać o to, by czas przerwy międzylekcyjnej sprzyjał odpoczynkowi. Hałasowanie oraz zachowania agresywne są zabronione! Samorząd Uczniowski, przez cały rok szkolny, codziennie na losowo wybranej przerwie, będzie sprawdzał, czy uczniowie szanują mienie szkoły i dbają o jej czystość. Samorząd przyznawać będzie plusy i minusy za przestrzeganie lub łamanie tych zasad. Po pierwszym półroczu wyróżnimy trzy klasy, które zbiorą największą liczbę plusów. Przypominamy, że po dzwonku na lekcję, uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. Zachęcamy do wspólnego dbania o naszą szkołę. Uczniowie, możecie informować nasz patrol o problemach, ewentualnych konfliktach i sytuacjach zagrażających Waszemu bezpieczeństwu.

 

                                                                                  Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Maja Adamska-Rządkiewicz
Magdalena Kalbarczyk

  • „Przyjaciel Porządku”
  • „Przyjaciel Porządku”
  • „Przyjaciel Porządku”
  • „Przyjaciel Porządku”
Skip to content