Zajęcia w Mediatece

Zajęcia w Mediatece

25 października uczniowie klasy VIIc, pod opieką Ilony Staromłyńskiej, uczestniczyli w zajęciach w Mediatece – pod nazwą „Był sobie kiedyś chłopiec”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na siłę słów, które mogą sprawiać przykrość i budzenie empatii. Uczniowie zwiedzili również wystawę biograficzną o Sue Ryder – brytyjskiej działaczce społecznej i charytatywnej.

Skip to content