Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Takim wzruszającym przeżyciem było również uroczyste ślubowanie klas pierwszych, które miało miejsce w naszej szkole w dniu 25 października 2019 roku. Tego dnia pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach. Do uroczystości dzieci z klasy I a i I b przygotowywały się pod kierunkiem wychowawczyń: Edyty Wachnickiej i Moniki Skrzyńskiej. Pierwszoklasiści, w galowych strojach, złożyli przysięgę na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów w obecności: wiceburmistrz Doroty Stępień, dyrektor Marii Sampolińskiej, wicedyrektor Danuty Jakóbiak, nauczycieli, rodziców i uczniów. Uroczystość uświetnił zaprezentowany przez pierwszoklasistów program artystyczny. Następnie uczniowie otrzymali, z rąk Dyrekcji PSP nr 1, pamiątkowe książki ufundowane przez Radę Rodziców, a wychowawczynie rozdały pierwsze legitymacje szkolne. Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019
 • Ślubowanie klas pierwszych 2019

 

Skip to content