Święto Szkoły 2019

Święto Szkoły 2019

Dzień 7 czerwca 2019 r. miał niecodzienny charakter, bowiem w tym dniu obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczysta akademia rozpoczęła się o godz. 11.00. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, dyrektor szkoły Maria Sampolińska powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: zastępca burmistrza ds. społecznych – Dorota Stępień oraz zastępca burmistrza ds. technicznych – Mirosław Pułkowski, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie, nauczyciele-emeryci oraz przyjaciele szkoły. Pani dyrektor podkreśliła, że PSP nr 1 jest zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Następnie głos zabrali goście, którzy przekazali życzenia dla szkoły. Wszystkie wypowiedzi zawierały ciepłe słowa, podziękowania, oraz życzenia udanych wakacji. Po części oficjalnej uczniowie z klas: IVb, IVc, IVd zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez Barbarę Mikos przy współpracy z: Magdaleną Sobieniecką- Grosiak (oprawa muzyczna), Renatą Gołdą (dekoracja), Grzegorzem Potentem (obsługa techniczna). Hasłem tegorocznej uroczystości był cytat Jana Pawła II: ,,W młodość wpisany jest projekt całego życia”. Program artystyczny dedykowany był aktualnym i emerytowanym nauczycielom oraz pracownikom, uczniom, absolwentom, rodzicom i wszystkim przyjaciołom szkoły. Ze słowem poetyckim wyrażającym wdzięczność za przekazaną wiedzę, trud codziennych lekcji, naukę życiowych prawd i serce okazywane w każdej sytuacji oraz radosnymi w nastroju piosenkami o naszej szkole, a także grą na instrumentach, zaprezentowali się uczniowie klasy: IVb, IVc, IVd. Do występów włączyły się też młodsze dzieci. Uczniowie z klasy IIc pod opieką Renaty Gołdy przedstawili nowoczesny taniec breakdance, zaś najmłodsi – z klasy ,,0” pod opieką Moniki Skrzyńskiej – ,,Taniec kwiatów”, którym oczarowali gości. Wicedyrektor Danuta Jakóbiak zapoznała wszystkich z twórczością literacką zapisaną w szkolnej księdze talentów. Utwory zostały odczytane przez uczennicę z klasy Ia. Wiersze i piosenki pokazały, że trudno jest być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dzień ten skłaniał do wspomnień, refleksji i kreślenia planów na przyszłość. Na zakończenie uroczystości, przewodnicząca szkoły, zaprosiła do zaśpiewania tak rzadko wykonywanej piosenki z życzeniami dwustu lat dla szkoły, przy akompaniamencie gitary akustycznej i akordeonu. Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze.

Barbara Mikos

 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019
 • Święto Szkoły 2019

Skip to content