Ponownie zbieramy baterie

Ponownie zbieramy baterie

Baterie są to odpady niebezpieczne. Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.

Chroń przyrodę i ludzi

Przynieś 2 kg baterii, a dostaniesz szóstkę z przedmiotów przyrodniczych i wzorowe z zachowania.

Zbiórka rusza od 1 kwietnia

Skip to content