„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Te słowa były mottem przewodnim IV edycji Gminnego Konkursu Polonistycznego „Czy znasz swój język ojczysty?” – propagującego i krzewiącego wiedzę o języku, literaturze i kulturze polskiej – organizowanego przez PSP nr 1 w Kozienicach.

Konkurs odbył się 13 lutego, a jego wyniki poznaliśmy 21 lutego. Termin ten został wybrany nieprzypadkowo, bowiem w tym dniu przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Program słowno-muzyczny, promujący poprawną polszczyznę, przygotowali uczniowie klasy IVd i Vd pod kierunkiem pań: Barbary Mikos i Pauliny Zawadzkiej. Oprawę muzyczną przygotowała pani Magdalena Sobieniecka-Grosiak.

Po części artystycznej nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, w którym udział wzięło 41 uczniów z ośmiu szkół podstawowych gminy Kozienice. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: klas V-VI i VII-VIII. Zadania obejmowały wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla szkół podstawowych.

Za osiągnięcia uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Za konkurs, z ramienia szkoły, odpowiedzialne były panie: Barbara Mikos i Paulina Zawadzka przy wsparciu pani Leokadii Cieślik – Doradcy Metodycznego MSCDN z Punktu Konsultacyjnego w Kozienicach. Nad całością czuwała dyrektor szkoły Maria Sampolińska.

 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"
 • Konkurs "Czy znasz swój język ojczysty?"

Skip to content