Przyjaciel Porządku

Przyjaciel Porządku

Samorząd Uczniowski przypomina o trwającej akcji pod nazwą „Przyjaciel Porządku”. Celem jej jest utrzymanie zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku podczas przerw międzylekcyjnych. Każda klasa musi równo ustawić tornistry i zadbać o to, by czas przerwy międzylekcyjnej sprzyjał odprężeniu. Samorząd Uczniowski, codziennie przez cały rok szkolny, na losowo wybranej przerwie, będzie patrolował korytarze i sprawdzał czy uczniowie szanują mienie szkoły i dbają o czystość. Samorząd Uczniowski przyznawać będzie plusy i minusy za przestrzeganie lub łamanie tych zasad. Po I semestrze wyróżnimy trzy klasy, które zbiorą największą liczbę plusów.
Przypominamy, że po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. Bieganie po korytarzach, siadanie na schodach, hałasowanie oraz zachowania agresywne są zabronione! Możecie informować nasz patrol uczniowski o problemach, konfliktach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Zachęcamy do wspólnego dbania o naszą szkołę!

 

                                                                                  Samorząd Uczniowski
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Maja Adamska-Rządkiewicz

  • Przyjaciel Porządku
  • Przyjaciel Porządku
  • Przyjaciel Porządku
  • Przyjaciel Porządku

 

 

Skip to content