Apel przygotowany przez SU

Apel przygotowany przez SU

W środę, 3 października  w naszej szkole odbył się uroczysty apel, którego tematem było przedstawienie Samorządu Uczniowskiego, wybranego pod koniec września w szkolnych wyborach, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole oraz zaprezentowanie stroju uczniowskiego obowiązującego w Jedynce. Najpierw krótkie przemówienie i powitanie wygłosiła Pani dyrektor Maria Sampolińska. Następnie przedstawiciele klas Vb i VI d zaprezentowali przygotowane treści. Przypomnieli nam o najważniejszym dokumencie szkolnym, jakim jest Statut, jak również o prawach i obowiązkach ucznia. Reprezentanci klas mogli przez chwilę poczuć się jak na wybiegu mody, prezentując odpowiednie stroje ucznia – strój codzienny, strój odświętny (galowy) oraz strój na zajęcia wychowania fizycznego. Nowo wybrany Samorząd Szkolny zaprezentował się przed obecnymi nauczycielami i uczniami mówiąc o roli samorządu w szkole oraz o tym, jak będą próbowali pełnić powierzone im funkcje.

  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
  • Apel SU
Skip to content