Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”

Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”

W dniach od 29.09.2017 do 12.03.2018 odbył się w naszej szkole badawczy projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”. Był to projekt oparty na bazie zajęć terenowych. Trasa zajęć przebiegała na terenie naszej najbliższej okolicy. Przebieg zajęć był zaplanowany w sposób, który pozwalał jak najszybciej ukazać piękno krajobrazu Puszcza Kozienicka. Głównym celem programu było poznanie środowiska przyrodniczego, w którym uczniowie przebywają, jego różnorodności oraz konieczności jego ochrony. Atrakcyjnymi elementami przyrodniczymi krajobrazu tego obiektu były:

 • Bogactwo przyrodniczo-leśne „Krępiec”,
 • Bogactwo przyrodniczo-leśne „Królewske Żródła”,
 • Izba Dydaktyczna w Augustowie,
 • Teren naszej szkoły: teren zielony, boisko szkolne, budynki,
 • Park Miejski,
 • Przepływająca rzeka Zagożdżonka,
 • Jezioro Kozienickie.

Program zajęć dydaktycznych zawierał 4 główne zagadnienia programowe: woda, gleba, powietrze, ochrona środowiska, ale również zagadnienia dotyczące drzewostanu, w ujęciu przyrodniczym i matematycznym. Zaplanowane były zajęcia terenowe, zajęcia laboratoryjne, zajęcia w Izbie Dydaktycznej. Zamiarem autorek tego projektu (Pani Ewy Kowalczyk i Doroty Szczepkowskiej-Śmietanki) było połączyć dwie sprawności matematyczną i przyrodniczą w jeden projekt i przedstawić go w formie kart pracy z wykorzystaniem podstaw statystyki matematycznej. Zakres treści przedstawiony w projekcie tego programu zrealizowany został w klasie VIa.

 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
 • Projekt matematyczno-przyrodniczy „Przyroda w liczbach”
Skip to content