„Mój dar dla dzieci z Afryki”

„Mój dar dla dzieci z Afryki”
Uczniowie naszej szkoły chętnie włączają się w akcje charytatywne, pomagając potrzebującym. Aktywnie uczestniczyli w akcji: „Mój dar dla dzieci z Afryki” od 14 marca do 10 kwietnia 2017 roku, ofiarując szczoteczki i pasty do zębów dla dzieci mieszkających w Afryce: Zambii – Mondake, gdzie pracuje nasz rodak ks. Piotr Popis.
Ksiądz Popis jest obecnie na misji w Lukumbii (Zambia), pracuje tam od 2015 roku. Jest to teren bardzo trudny są bardzo duże odległości między domami wiernych i punktami ewangelizacyjnymi w buszu. Zajmuje się działalnością duszpasterską i wychowawczą dzieci z rodzin potrzebujących oraz działalnością charytatywną.
W tym roku szkolnym nasza szkoła przekazała także książki do nauki języka angielskiego, jako nasza dalsza pomoc i współpraca.

 

  • Mój dar dla dzieci z Afryki
  • Mój dar dla dzieci z Afryki
  • Mój dar dla dzieci z Afryki
  • Mój dar dla dzieci z Afryki
  • Mój dar dla dzieci z Afryki
  • Mój dar dla dzieci z Afryki
  • Mój dar dla dzieci z Afryki
Skip to content