Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 22.09.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne wystąpienia i przemowy przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Uprawnionymi do głosowania byli przedstawiciele klas 1-6. W głosowaniu wzieło udział 36 uczniów wszystkich klas. Kandydatami do pelnienia tej funkcji byli uczniowie klas 3 i 6: Anna Tyśkiewicz 6b, Hanna Buczek 6b, Julia Sot 6c, Izabela Szewczyk 3c, Katarzyna Klimowicz 6a. Nauczycielami nadzorującym przebieg wyborów byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Maja Adamska Rządkiewicz i Magadlena Kalbarczyk. Każdy uczeń otrzymał przygotowaną kartę do głosowania z nazwiskam kandydatów. Na koniec Komisja Wyborcza podliczyła głosy i ogłosiła wyniki.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Anna Tyśkiewicz 6b

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Klimowicz 6a

Sekretarz: Julia Sot 6c

  • Wybory do SU
  • Wybory do SU
  • Wybory do SU
  • Wybory do SU
  • Wybory do SU
Skip to content