„PRZYJACIEL PORZĄDKU”

„PRZYJACIEL PORZĄDKU”
W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 Samorząd Uczniowski zainicjował akcję pod nazwą „PRZYJACIEL PORZĄDKU”.
Celem jej było utrzymanie ładu i porządku podczas przerw międzylekcyjnych. Każda klasa musiała zadbać o ładne ustawienie tornistrów, równo przy ścianie pod salą oraz zadbać o to by czas spędzony podczas przerwy, sprzyjał odprężeniu. Bieganie po korytarzach, leżenie na podłodze, siadanie na schodach, hałasowanie, czy stosowanie agresji psychicznej lub fizycznej były zabronione! Samorząd Uczniowski  codziennie na losowo wybranej przerwie patrolował korytarze i sprawdzał np. czy uczniowie nie organizują zabaw mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia, szanują mienie szkoły, dbają o czystość w toaletach i nie śmiecą. Przypominamy,że po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. Uczniowie często informowali patrol uczniowski o problemach, ewentualnych konfliktach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. SU przyznawał plusy i minusy za przestrzeganie lub łamanie zasad. Po I semestrze pragniemy wyróżnić trzy klasy, które zebrały największa liczbę plusów. Są to klasy IVc, IVd oraz VIa. SU będzie kontynuował akcję, a podsumowanie wyników za II semestr nastąpi w czerwcu.
Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Maja Adamska-Rządkiewicz
Renata Gołda
Skip to content