Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 20 października 2016 roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych. W uroczystości tej wzięły udział klasy  pierwsze wraz z wychowawcami, Dyrektor PSP nr 1 p. Maria Sampolińska, Wicedyrektor p. Danuta Jakóbiak, Dyrektor Wydziału Edukacji p. Robert Boryczka, przedstawicielka Rady Rodziców p. Justyna Miękus, oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej Szkoły.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali bardzo dobrze. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Dyrektor Szkoły, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor pasowały każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia. Rodzice poszczególnych klas przygotowali w salach poczęstunek dla swoich dzieci oraz upominki.

Skip to content