Święto Patrona Szkoły 2016

Święto Patrona Szkoły 2016

9 czerwca 2016 r.w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej obchodzona była ważna dla naszej szkoły uroczystość, Święto Patrona Szkoły – Urszuli Kochanowskiej. Celem uroczystości było wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej oraz kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji. Ten uroczysty dzień rozpoczął się od powitania przez p. Dyrektor Marię Sampolińską przybyłych gości, a w szczególności tych, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową.
Po części oficjalnej uczniowie klas: IV a, IV b, IV c zaprezentowali część artystyczną. Program był okazją do wspomnień, prezentacją talentów, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości i nawiązuje przyjaźnie.
Na zakończenie Dyrektor p. Maria Sampolińska i p. Danuta Jakóbiak pogratulowały uczniom wspaniałego występu i złożyły życzenia. Ciepłe słowa do społeczności szkolnej skierowała również emerytowana Dyrektor p. Regina Metlerska. Gospodarzami uroczystości były klasy czwarte pod opieką wychowawców: p. Barbary Mikos, p. Grażyny Wach p. Grzegorza Potenta. Dekorację wykonała p. Anna Betlej. Nad oprawą muzyczną czuwała p. Elżbieta Skórnicka. Do pomocy przy organizacji uroczystości włączyły się panie: Ewa Chołuj i Jolanta Zarańska.

 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016
 • Święto Szkoły 2016

Skip to content